Ochutnávky

Naše agentura se specializuje na komplexní zastřešení ochutnávek. Obsahem naší práce je navržení celkového konceptu ochutnávky, zajištění proškoleného personálu či vytvoření POS materiálů, včetně jejich produkce a distribuce. Ochutnávky mohou dle ročního období probíhat jak in house, tak out door formou. Zajištění prostoru pro ochutnávku je zajisté rovněž v naší režii po domluvě s klientem. Pravidelná kontrola našich promotérů je samozřejmostí. Do 24hodin po ukončení akce má v našem systému klient možnost vidět report z akce, kde se mimojiné podívá na fotogalerii z akce, průměrný počet oslovených zákazníků a komentáře přímo od zákazníků, které jsou vždy tím klíčovým pro každého klienta.

„Výsledkem ochutnávky, kterou zastřeší naše agentura je okamžitý a stálý nárůst prodejů.“

Prezentace výrobků

První, co zákazník vidí je prezentace daného výrobku. Naše agentura připraví pro klienta vizualizaci stánku a POS materiálů k celé preznetaci, tak aby měl přesnou představu o tom, jak prezentace jeho výrobku bude vypadat. Kromě vizualizace stánku je důležité mít na místě usměvavou a pozitivně naladěnou hostesku či promotéra. Vzhledem k našemu výběru lidského faktoru se nestane, že by klient s naší hosteskou nebo promotérem nebyl spokojen. Hostesky jsou motivované benefitovým programem, takže je opravdu jejich iniciativou, aby fungovali na 110 procent.

„Efektivním způsobem prostřednictvím sales dialogu podpoříme prodej daného výrobku přímo na místě nákupu.“ 

Sampling

Distribuce výrobku ve velkém množství není zase tak těžká, ovšem naše agentura ovládá tuto distribuci v cílově skupině daného produktu, což je pro klienta klíčové. Distribuovat na správnou cílovou skupinu ve správné cílové oblasti to je to, co zvládáme na výbornou. Sampling jako služba je samozřejmě důležitý pro koncové zákazníky, aby zjistili na vlastní kůži, nebo chuť jaký výrobek je, avšak pro klienta je nejdůležitější závěrečná analýza. 

„Posílení povědomí veřejnosti o značce je naším hlavním cílem v oblasti samplingu.“

Mystery shopping

Naše agentura vám udělá detailní rozpad dle kvalitativního výzkumu. Přičemž na začátku společně s klientem nastavíme základní otázky a následně náš tým vyškolených mystery shopperů vyšleme do terénu, kde sbírají data v určeném delším časovém úseku tak, abychom mohli věrohodně vytvořit analýzu jako takovou s dostatečným počtem oslovených zákazníků. Máme vyškolené mystery shoppery do většiny odvětví, ať již kontrolu restaurací, prodejců, kinových řetězců, ale i tzv. mystery hotel guest, kde naši shoppeři vyzkouší kvalitu vašeho hotelového zařízení.

„Vypracování závěrečné analýzy je důkazem, že naši práci děláme skutečně poctivě.“